הקלטות webinnar

הקלטת וובינר השבוע 28.12 - וובינר מיוחד מסחר בזמן אמת

תרגול מסחר בזמן אמת.